Martin Veselý životopis

česká, 1975

Životopis

Ph. D. Mgr. Martin VESELÝ
2002 PF UJEP, Kulturně-historická regionalistika
2002- 2007 doktorské studium, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové, ukončeno disertační prací Severozápadní Čechy jako protiletecký kryt říše? (1939-1945)
2001-2007 Ústav slovansko-germánských studií UJEP
od 2006 Katedra historie FF UJEP, odborný asistent

Ocenění