Martin Grečo životopis

slovenská, 1906 - 1975

Životopis

Bol slovenský právnik. Pôsobil ako advokát a známym sa stal predovšetkým vďaka obhajobe bývalého prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa počas súdneho procesu pred Národným súdom v Bratislave. (zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění