Marie-Louise Von Franz

švýcarská, 1915 - 1998

Nahrávám...

Životopis

Marie-Louise von Franz (1915 – 1998) byla švýcarská psycholožka, představitelka analytické psychologie Carla Gustava Junga, jehož byla také blízkou spolupracovnicí.

Narodila se v Mnichově, v rodině rakouského barona. Roku 1918 se její rodina usadila v Curychu, ona sama získala švýcarské občanství roku 1938. Na curyšské univerzitě vystudovala psychologii a filozofii. V osmnácti začala studovat u Junga analytickou psychologii. S Jungem se potkala roku 1933 a spolupracovala s ním až do jeho smrti roku 1961. Pomáhala mu především s překlady řeckých a latinských alchymických spisů. Byla Jungovým prvořadým partnerem při výzkumu alchymických textů a její první větší dílo, Aurora consurgens, je doprovodným svazkem k Jungově poslední práci Mysterium coniunctionis. Byla velkým, proslulým znalcem symbolismu pohádek. Od Junga rovněž čerpala svoji životní moudrost, třeba když mluví o depresi, která je – podle ní – božím požehnáním. „Míním tím, že pro jedince je to největší dar, jakého se mu vůbec může dostat. Jung vždy mluvil o požehnání neurózy, protože je to jediná chvíle, kdy jste v pokušení podívat se dovnitř.“

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Agatha Christie

1890 - 1976