Marek Vácha

Marek Orko Vácha pseudonym

česká, 1966

Nahrávám...

Životopis

Marek Orko Vácha, narozený 1966 v Brně, je katolický kněz. Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastníl dvou výprav do Antarktidy. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde je rovněž předsedou akademického senátu a v neposlední řadě vyučuje. Externě rovněž učí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho doktorská práce je zaměřena na etickou problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování. Jako výpomocný duchovní působí ve farnosti Lechovice u Znojma.

Zdroj životopisu: kniha

Populární autoři: