Magdalena Dobromila Rettigová

česká, 1785 - 1845

Nahrávám...

Životopis

Magdalena Dobromila Rettigová, první česká spisovatelka, autorka sentimentálních povídek a proslulých kuchařských knih.
Cílem próz Rettigové je morální, citová a volní výchova. Psala i příležitostné a pozdravné básně a divadelní hry. Psala také německy psané memoáry, které vynikaly subtilní povahokresbou.
V roce 1986 byl vydán výběr z beletristických prací a z dopisů ve vydání Domácí kuchařky.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz