Ľudovít Marci životopis

slovenská

Životopis

Slovenský historik. Vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckej oblasti sa venuje problematike na pomedzí histórie a filozofie. Zaujíma sa o postavenie človeka v období raného novoveku, o vybrané otázky stredoveku, novoveku a 20. storočia. Jeho záujmovou oblasťou je tiež historiografia. Pôsobí na katedre histórie filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ocenění