Koupit knihy

Katarína Babčáková

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Je slovenská etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v NOC, odborne spolupracuje na realizácii folklórnych súťaží a FF Východná. Je absolventkou etnologických katedier FiF UK v Bratislave a FF UKF v Nitre i kurzov konštruktívnej tanečnej pedagogiky a dramapedagogiky. Spolupracovala na výskumoch v projektoch Digitálne múzeum a Ľudové tance slovenských regiónov. Je autorkou choreografií a dramaturgií celovečerných predstavení súborov, režisérkou programov na folklórnych festivaloch. Jej choreografie so SpSk Šafolka a DFS Oriešok získali tituly laureáta súťaží Eniki-beniki a Vidiečanova Habovka. Pôsobí ako lektorka škôl tanca a inštruktáží pre vedúcich súborov. Je členkou PR MFF Myjava, dramaturgicky viedla FF Východná. Je prezidentkou Slovenskej národnej sekcie CIOFF a členkou Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva MK SR.(zdroj životopisu: https://www.tvor-ba.sk/2020/vz...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973