Karol Sidon

Chaim Cigan pseudonym

česká, 1942

Nahrávám...

Životopis

Karol Sidon je autorem existenciálně - psychologických próz a
dramat.

Karol Sidon se narodil v Praze
, otec byl umučen v Terezíně. Matka od roku 1944 vychovávala syna sama až do roku 1948, kdy se znovu provdala. Po maturitě na JSŠ pracoval Sidon jako dělník a kulisák. Poté vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU.

Karol Sidon pracoval nejprve v Čs. rozhlasu, později byl dramaturgem Státního filmu ve Studiu Jiřího Trnky. Ve druhé polovině 60. let byl redaktorem Literárních novin, Literárních listů a Listů. Po roce 1968 se stal ineditním autorem. Od roku 1969 pracoval jako dělník, potom prodavač tisku a po podpisu Charty 77 byl propuštěn, pak jako topič.

V roce 1983 byl díky STB nucen Karol Sidon rodnou zem opustit. Odjel tedy i s rodinou do SRN. V Heidelbergu studoval hebraistiku, aby se po sametové revoluci mohl stát vrchním rabínem pražským a zemským. Rabínská studia dokončil v Izraeli.

Cena Jiřího Koláře (1978)

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: