Koupit knihy

Kálmán Petőcz

maďarská, 1961


Nahrávám...

Životopis

Je slovenský politológ, diplomat a filozof maďarskej národnosti. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor filozofia - fyzika. A doktorandské štúdium ukončil na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore európske štúdie. Odborne sa zameriava na ľudské práva, slovensko-maďarské vzťahy a politickú analýzu. Je predsedom Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku. Externe prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA).

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.