Josef Zámečník životopis

česká, 1974

Životopis

Profesor Josef Zámečník absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od promoce dosud pracuje v Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Postgraduální doktorské studium biomedicíny absolvoval v oboru Neurovědy a dizertační práci (Ph.D.) obhájil v roce 2004. V roce 2006 byl jmenován docentem Univerzity Karlovy pro obor patologie a v roce 2014 jejím profesorem. Odborně se profiluje hlavně v neuropatologii (nádory a pseudotumory nervového systému, problematika farmakorezistentní epilepsie) a pak diagnostikou a výzkumem neuromuskulárních chorob. Je školitelem doktorského studijního programu v biomedicíně v oborech Neurovědy a Experimentální chirurgie.

Publikoval více než 130 primárních odborných publikací (100+ článků v zahraničních časopisech s impakt faktorem), je spoluautorem mezinárodní učebnice Neuropathology vydané v Cambridge University Press a také autorem několika kapitol v českých i zahraničních monografiích.

Od roku 2010 je šéfredaktorem časopisu Česko-slovenská patologie, je členem redakční rady mezinárodního časopisu Molecular Medicine Reports a časopisu Česká revmatologie. Opakovaně stážoval v zahraničí (Stanford University, California, USA; Baylor College of Medicine – Houston, Texas, USA; Universität Freiburg, Německo). Je nositelem několika národních i zahraničních ocenění za vědeckou a pedagogickou práci, mimo jiné ocenění Česká hlava z roku 2004. (zdroj životopisu: https://ucebnice-patologie.cz/autorsky-kolektiv/josef-zamecnik/)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Josef Zámečník - knihy

2019  82%Patologie

Žánry autora

Literatura naučná Učebnice a slovníky Zdravotnictví

Štítky z knih

Zámečník je 0x v oblíbených.