Josef Brukner

česká, 1932 - 2015 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Narozen 15. 2. 1932 v Písku, zemřel 14. 1. 2015 v Praze. Básník, autor knížek pro děti, fejetonista, výtvarný kritik, znalec díla Josefa Lady, překlady z němčiny a polštiny.
Josef Brukner se narodil v rodině úředníka. Po maturitě vystudoval na filmové fakultě Akademie muzických umění dramaturgii a filmovou vědu. Po absolvování nastoupil jako dramaturg zpravodajského a dokumentárního filmu, poté pracoval jako redaktor Státního nakladatelství dětské literatury, v letech 1960 – 71 byl redaktorem v nakladatelství Československý spisovatel v Klubu přátel poezie.
Po podepsání petice za osvobození politických vězňů, musel Josef Brukner z nakladatelství odejít. Tím mu nastaly velké problémy. V roce 1977 se stal sbormistrem a varhaníkem. Od roku 1992 je šéfredaktorem časopisu Mateřídouška.
Tvorba Josefa Bruknera zahrnuje především poezii pro děti, filmové a televizní scénáře, byl autorem výborů a antalogií starších i nejmladších básníků. Působil i jako výtvarný kritik, vlastními texty nejraději doprovázel obrázky Josefa Lady, Ondřeje Sekory a Adolfa Zábranského. Proti patetické tvorbě v padesátých letech, jeho díla obsahovala střízlivost a humorný nadhled.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Karel Čapek

1890 - 1938