Jiří Štěpánek životopis

česká, 1917

Životopis

Štěpánek, Jiří, skladatel a pedagog, narozen 14. 4. 1917, Kladno.

Studoval na učitelském ústavu v Kladně (maturita 1936), soukromě se učil kompozici u Františka Píchy a Zdeňka Hůly. Na Karlově univerzitě získal aprobaci pro učitelství na gymnáziích a učitelských ústavech a aprobaci pro státní profesory. Od roku 1938 byl učitelem na základní škole, od 1946 na gymnáziu, od 1948 lektorem na katedře hudební výchovy Pedagogického institutu v Karlových Varech, od roku 1960 působil na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na katedře hudební výchovy, kde se zaměřoval zejména na nauku o harmonii, hudební formy a hudební estetiku. V roce 1964 se habilitoval jako docent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jmenován docentem byl roku 1966, titul CSc. získal roku 1971, titul PhDr. roku 1990. V roce 1997 obdržel pamětní medaili I. stupně za významnou pedagogickou a organizační činnost, zvláště za rozvoj katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Hlavním oborem, jemuž se po celý život intenzivně věnoval byla činnost kompoziční. Ve svých skladbách často využívá možností atonální hudební řeči, občas pracuje dvanáctitónovou technikou. Některé jeho skladby jsou nahrány v plzeňském rozhlase a na gramofonových deskách u firmy Panton. (zdroj životopisu: https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=3189)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Jiří Štěpánek - knihy

1958  0%Kapitoly o hudbě

Žánry autora

Literatura naučná Učebnice a slovníky Hudba a zpěv

Štítky z knih

hudba

Štěpánek je 0x v oblíbených.