Jiří Marvan

česká, 1936 - 2016koupit eknihy

Nahrávám...

Životopis

prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. - lingvista, pedagog a diplomat, po odchodu do zahraniční v r. 1963 byl téměř třicet let činný na univerzitách ve Skandinávii (Uppsala, Stockholm), USA (Oregon, Kalifornie, Pensylvánie) a v Austrálii (Melbourne).
V letech 1994 - 1997 působil jako český velvyslanec v Řecku. Dnes přednáší na ústecké Univerzitě J.E.Purkyně a rovněž na Karlově univerzitě v Praze, kterou r. 1959 sám absolvoval.

Jeho četné publikace se týkají hlavně slavistiky a balkastiky v širším evropském kontextu, z těch nedávných je to např. Jazykové milénium (kniha o slovanské kontrakci v 10. století - Academia 2000), Lingvoekologie - řeč jako prostředí, jeho ochrana a záchrana - je námětem řady jeho odborných či odborně publicistických prací, zabývajících se osudy jazyků ohrožených lidskou nedbalostí a přezíralostí odborníků, nebo dokonce geopolitickými ambicemi. I za tyto ojedinělé snahy se mu dostalo četných zahraničních uznání a vyznamenání, mj. též od prezidentů Polska a Litvy.