Jindřich Chalupecký

česká, 1910 - 1990

Nahrávám...

Životopis

Jindřich Chalupecký (12. února 1910 Praha – 19. června 1990 Praha) byl výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění a překladatel, manžel Jiřiny Haukové. Byl autorem eseje Svět, v němž žijeme, který byl zveřejněn v únorovém Programu D 40 a který se později stal manifestem Skupiny 42. Manifest končí těmito slovy:

<i>Umění objevuje skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. Neboť nejen tématem, ale smyslem a záměrem umění není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti: drama záhady čelící zázraku. Nebude-li toho moderní umění schopno, bude zbytečné.</i>

Zabýval se především současným výtvarným uměním. Znepokojovala jej otázka vztahu moderní společnosti k výtvarnému umění, otázka vymezení a hranic současného umění. Teoreticky promýšlel například otázku legitimity performance jako výtvarného díla. Tyto úvahy pak shrnul v knize Na hranicích umění. V šedesátých letech byl kurátorem Galerie Václava Špály. Napsal mnoho teoretických a uměleckohistorických prací o současném umění. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl nucen se odmlčet a publikoval pouze v samizdatech. Samizdatově vyšla například jeho kniha věnovaná Marcelu Duchampovi a nazvaná Úděl umělce - Duchampovské meditace.

Po něm nazvaná Cena Jindřicha Chalupeckého je nejvýznamnějším oceněním, jaké může získat český výtvarný umělec ve věku do 35 let.

Dílo:
Cesta Jiřího Koláře, 1984
Cestou necestou 1934–1989, 1989
Evropa a umění, 2001
Expresionisté, 1992
František Janoušek, 1991
Il surrealismo erotico Ladislav Novák, 1974
Intelektuál za socialismu, 1949
Kultura a lid, 1947
Na hranicích umění, 1987
Nové umění v Čechách, 1985
O dada, surrealismu a českém umění, 1977
Obhajoba umění 1934–1948, 1988
Podobizna umělce v moderním věku: Duchampsovské meditace, 1982 (2 díly)
Poezie a politika, 1984
Richard Weiner, 1947
Smysl moderního umění, 1944
Svět, v němž žijeme, 1940
Tíha doby, 1997
Úděl umělce, 1998
Umění dnes, 1966
V. Jakovlev, 1976
Veliká příležitost: Poznámky k reorganizaci českého výtvarnictví, 1946

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři: