Koupit knihy

Ješajahu Leibowitz

izraelská, 1903 - 1994


Nahrávám...

Životopis

Ješajahu Leibowitz sa narodil v Rige v roku 1903. Doma získal tradičnú židovskú výchovu. V roku 1920 sa rodina presťahovala do Berlína. 1919 až 1924 študoval chémiu a filozofiu na Humboldtovej univerzite v Berlíne.Od roku 1929 študoval medicínu na univerzitách v Kolíne nad Rýnom a Heidelbergu. Doktorom medicíny sa stal na univerzite v Bazileji roku 1934. Nasledujúci rok vycestoval do mandátnej Palestíny a usadil sa v Jeruzaleme.
Oženil sa s Grétou Winter a mal s ňou šesť detí.
Od roku 1936 Leibowitz prednášal na fakulte matematiky a prírodných vied na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. V roku 1941 sa stal profesorom biochémie a od roku 1952 riadnym profesorom organickej chémie a neurofyziológie. Na Hebrejskej univerzite prednášal takmer šesťdesiat rokov.
Jeho náboženská filozofia spočíva na jednoznačnej téze, že judaizmus sa vyjadruje napĺňaním micvot a v znášaní „jarma micvot“.
„Viera nie je vedenie o Bohu (pretože čo vlastne môže človek o Bohu vedieť), ale to, že som si vedomý svojich povinností voči Bohu. Viera, ktorá je založená na mojich vedomostiach o Bohu, nie je nič iné len modloslužba.“ Leibowitz to dokladá citáciami z Maimonidovho Sprievodcu zblúdilých. Maimonidov racionalizmus je základom celej Leibowitzovej náboženské filozofie.
V protiklade k jeho prísnemu pohľadu na niektoré podstaty náboženstva, bol prekvapivo liberálny v iných. Predovšetkým v postavení ženy v judaizme. Čo sa týka homosexuality, Leibowitz veril, že napriek zákazu homosexuálnych vzťahov v judaizme, je najlepšie pre homosexuála zostať praktizujúcim Židom.
Leibowitz pracoval ako redaktor Hebrejskej encyklopédie, od roku 1953 bol šéfredaktorom. Je autorom širokej palety kníh o filozofii, ľudských právach a židovskom myslení a politike. Mnohé jeho prednášky boli knižne vydané.
Leibowitz byl nemilosrdným kritikom izraelských hodnôt a národnej politiky. Mnohé jeho výroky vytrhnuté z kontextu znejú až antisionisticky, ale Leibowitz se opakovane hlásil k sionizmu.
Počas vojny za nezávislosť bol dôstojníkom Hagany v Jeruzaleme.
Pre svoje odmietavé stanovisko k štátnemu systému v Izraeli, kde politické strany ovládajú chod rabinátov, vystupoval Leibowitz od založenia štátu ako zástanca odluky židovského náboženstva od štátu. Bojoval proti korupcii v izraelskom vládnom systéme. Hneď po šesťdennej vojne vystupoval proti židovskej nadvláde nad iným národom.
V roku 1993 bol nominovaný na Izraelskú cenu. Ešte pred tým bol pozvaný, aby predniesol reč na Izraelskej rade pre izraelsko-palestínsky mier, kde jeho kritika vyhostenia palestínskych teroristov do Libanonu viedla k tomu, že Jicchak Rabin pohrozil, že bude ceremóniu bojkotovať. Následne porota ceny zvážovala možnosť cenu odobrať, ale Leibowitz sám vyhlásil, že ju neprijme.
„Vplyv, ktorým Leibowitz poznačil kultúru a intelekt židovského národa je neporovnateľne väčší ako vplyv a význam mnohých bádateľov považovaných za významných.
Ješajahu Leibowitz bol aktívny do posledného dňa. Zomrel v spánku 18. augusta 1994.(zdroj životopisu: wikipédie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Karel Čapek

1890 - 1938