Jaroslava Grobcová životopis

česká, 1931

Životopis

Spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová (*1931) pochází z Hodslavic, své dětství a mládí prožila ve vesničce Palačov u Starého Jičína. Vystudovala UK v Praze, obory filosofie a psychologie. Více jak 40 let žila a pracovala v Ostravě. Vychovala tři syny. Dnes žije ve Štramberku.

Velice aktivně se zabývá odkrýváním zamlčované historie Moravy, píše knihy o Moravě, skládá texty písní. Stále i ve svých letech, objíždí většinu míst, o kterých píše. Byla iniciátorkou k založení Kruhu Rodů Moravy a Slezska, volného sdružení lidí cítících a hlásících se k odkazu našich předků – Slovanů a toužících po odkrytí skutečné historie zemí Morava a Slezsko.

Vydala (vlastním nákladem):

2008 „K pramenům života“

2010 „Od Velké Moravy svítá“ – je poetické vyprávění o životě našich předků, jejich víře, posvátných hájích, jejich dovednostech, vysoké kultuře, jazyku a písmu.

2010 spolu s Augustinem Hyklem “Báje, čertovské povídky a lidové písničky ze Štramberka a okolí“

2012 „Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása“ – popisuje nejen vznešenost a krásu jejich života v duchů védské víry Cesty Světla, ale také tragedii a utrpení, které okolo roku 1 000 ji zahubilo.

2014 „Magická země Morava a Slezsko – K pramenům života“ – Kniha se vrací do dávné předcírkevní doby v zemích Moravy a Slezska. Do slavné doby života lidu ve svobodných, bohatých rodových sídlech. Významné postavy dějin této doby nejsou smyšlené, ale historicky doložené. Autorka například uvádí: “Porážka Velké Moravy znamenala daleko více než zmocnění se území národů, bohatství zemí a zatracení Víry Světla. Znamenala porážku slovanského způsobu života ve svobodných rodových sídlech, života lidu ve vysoce kulturně i duchovně rozvinutém beztřídním, tj. společensky svobodném systému. Završilo se tisícileté úsilí otrokářských a feudálních společenských systémů zničit svobodný slovanský rodový systém a zamezit jeho dalšímu rozkvětu. A děje se tak dodnes.”

Knihy lze získat:
přímo u autorky ve Štramberku nebo dobírku: e-mail jaru.grobcova@seznam.cz nebo mobil 739 063 174;
osobně převzetím za 250 Kč v Lužné u Vsetína: e-mail info@slovanskakosile.cz nebo mobil 608 420 584.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.