Jaroslav Schönfeld životopis

česká

Životopis

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (2007). Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Je trvale zapojen do výzkumných aktivit fakulty včetně řešení několika grantů poskytnutých Technologickou agenturou České republiky. Je akademickým ředitelem a členem řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Vysoké škole ekonomické v Praze a členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru, zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komice pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizace Kord Group pro oblast velkých korporací. V rámci pracovní komise Ministerstva spravedlnosti ČR se podílí na implementaci směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a z ekonomického hlediska se též podílel na přípravě části insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19. (zdroj životopisu: kniha Preventivní restruktura...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.