Jarmila Procházková životopis

česká, 1961

Životopis

Jarmila Procházková pracovala v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea nejprve jako stipendistka, referentka a později jako kurátorka od září 1986 do května 1996. Specializovala se na janáčkovskou problematiku a hudbu 20. století. Zúčastnila se krátkodobých stáží v Paříži, ve Frankfurtu n. M. a ve Vídni. S brněnským pracovištěm EÚ AV ČR spolupracovala externě od roku 1999, od 1. ledna 2004 tam pracovala na částečný úvazek. K 1. březnu 2005 se stala vědeckou pracovnicí Kabinetu hudební historie; vzhledem k odbornému zaměření působí nadále na pracovišti v Brně (Veveří 97, 602 00 Brno).V roce 2002 obhájila disertační práci na téma Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru: metoda, technika zápisu, výsledky. V letech 1988–1991 byla tajemnicí Společnosti L. Janáčka, zájmové společnosti ČHS, kde působila i jako redaktorka Zpráv SLJ. Od roku 1995 je členkou Ediční rady pro Souborné kritické vydání díla L. Janáčka, podílí se na přípravě konkrétních svazků. (zdroj životopisu: http://www.imus.cz/cs/pracovnici/67-phdr-jarmila-prochazkova)

Ocenění