Koupit knihy

Jana Petrová

česká, 1969


Nahrávám...

Životopis

Narodila se v Sušici, vystudovala zdejší gymnázium. Od roku 1987 žije v Plzni, kde se setkala s disentem. Zúčastňovala se demonstrací, přepisovala texty, podílela se na šíření samizdatů, petic a letáků. Politicky aktivní byla i v 90. letech. Poté studovala Teorii a filosofii komunikace na FF ZČU (PhDr. 2005) a pracovala v oblasti cestovního ruchu; po rodičovské dovolené se věnuje sociální pomoci v plzeňské poradně Národní rady osob se zdravotním postižením. Zájem o novodobé dějiny ji přivedl k dalšímu studiu, a sice orální historie a soudobých dějin na FHS UK (Mgr. 2011). Je členkou České asociace orální historie a spolupracuje s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.(zdroj životopisu: obálka knihy "Zapomenutá gen...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996