Jana Kropáčková životopis

česká, 1968 - 2020

Životopis

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (*1968; †9.3.2020) byla dlouholetou významnou pracovnicí Katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK. Garantovala klíčové předměty, zvláště ve studijním programu Učitelství pro mateřské školy. Vytvářela či spoluutvářela koncepci mnohých z nich. Úzce spolupracovala s fakultními i dalšími mateřskými školami a jinými předškolními zařízeními. Vedla velké množství kvalifikačních prací studentů a poskytovala nesčetně konzultací v oblasti předškolní pedagogiky i studijní agendy, a to studentům, doktorandům i kolegům – akademickým pracovníkům. Velmi obětavě zastávala do poslední chvíle funkci tajemnice studijní agendy v předškolních oborech garantovaných Katedrou preprimární a primární pedagogiky. Zemřela po těžké nemoci v noci z 8. na 9. března 2020 ve věku 52 let.

Vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Pracovala jako učitelka mateřské školy, 1. stupně základní školy a krátce i na střední škole. Po interním doktorandském studiu v oboru Pedagogika u doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. nastoupila na katedru primární pedagogiky, kde působila jako odborná asistentka a v letech 2009 - 2016 zastávala funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Podílela se na výuce studentů Učitelství pro mateřské školy, Pedagogiky předškolního věku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ i oborových studentů Pedagogiky. Za hlavní odborný zájem i svou srdeční záležitost považovala téma návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání, problematiku raného dětství, pedagogickou praxi a výchovu dítěte v rodině.
Aktivně pracovala ve výboru profesní organizace Asociace předškolní výchovy, byla členkou České asociace pedagogického výzkumu, členkou poradní skupiny pro předškolní vzdělávání Národního ústavu vzdělávání, členkou poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání a členkou výboru pražské pobočky České pedagogické společnosti.

Je autorkou knihy Budeme mít prvňáčka, spoluautorkou publikace Vzdělávání dětí od dvou let (s Hanou Splavcovou) a Předškolní pedagogika (s Evou Opravilovou). Její publikační činnost zahrnuje velké množství nejenom odborných statí, ale mnoho článků a rozhovorů např. v Učitelských novinách, časopise Poradce ředitelky mateřské školy atd.
Žila v Kosmonosích, a měla dvě dcery. Mezi její zájmy patřily četba, hra na klavír, výtvarné umění, tenis, lyžování, jízda na kole, na kolečkových bruslích, plavání a v neposlední řadě i péče o zahradu a pejska.
S MUDr. Martinem Gregorou spolupracovala v rámci akvitit Asociace předškolní výchovy a pravidelně se společně setkávali na vyhodnocení soutěže Správná hračka. (zdroj životopisu: grada; https://pedf.cuni.cz/PEDF-54.html?news=9681&locale=cz)

Ocenění