Jana Králová životopis

česká

Životopis

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (příp. Kullová, Králová-Kullová; * 9. 4. 1950 v Plzni) je česká vysokoškolská učitelka a hispanistka (romanistka), působící akademicky na Ústavu translatologie FF UK v Praze. Profesorkou pro obor Románské jazyky (španělský jazyk) byla jmenována v roce 2005 na Univerzitě Palackého (UP) v Olomouci. (zdroj životopisu: aleph.nkp.cz)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.