Jana Kokešová životopis

česká

Životopis

Mgr. Bc. Jana Kokešová,Ústav státu a práva, Oddělení teorie práva a právní filozofie, Masarykova univerzita.

Vzdělání a akademická kvalifikace
• 2016: Mgr. v oboru Právo a právní věda, Právnická fakulta, Masarykova univerzita; diplomová práce: Právní akty svévolného zákonodárce.
• 2011: Bc. v oboru Teorie a dějiny filmy a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita; bakalářská diplomová práce: Zabitý čas. Brněnské kino Čas a jeho diváci. (zdroj životopisu: https://www.muni.cz/lide/260919-jana-kokesova/zivotopis)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.