Jan Záhořík

česká, 1979

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jan Záhořík Ph.D. je předním českým afrikanistou současnosti a zároveň specialistou (nejen) na problematiku současné Etiopie. Poté, co absolvoval studia Kulturní antropologie a Předního východu na FF ZČU, započal práci na své disertační práci pod vedením dr. Alemayehu Kumsy na ÚBVA FF UK (roku 2008 udělen titul Ph.D.).
Od roku 2006 začal Jan Záhořík realizovat své první terénní výzkumy v oblastech svého badatelského zájmu - nejprve v Etiopii, posléze ve Rwandě, Burundi etc. Souběžně s aktivitami v terénu realizvoal JZ i bádání v knihovnách a archivech předních světových afrikanistických pracovišť - zejména na African studies center v nizozemském Leidenu, švédském Falunu, Kolíně nad Rýnem etc.
Rozsáhlé zkušenosti z terénního i archivního výzkumu daly základ celé řadě publikací, a to jak jednotlivým studiím, tak i monografiím...
Z jeho rozsáhlé publikační činnosti lze jmenovat alespoň tituly Ohniska napětí v postkoloniální Africe, Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace, Etiopie v letech 1923-1935. Cesta k italské invazi, v brzké době vyjde i publikace Dějiny Rwandy a Burundi v NLN.

Zdroj životopisu: Centrum afrických studií při FF ZČU v Plzni