Jan Vobořil životopis

česká, 1980

Životopis

Advokát. Též pracuje v nevládní organizaci, která se zabývá problematikou lidských práv a nových technologií. (zdroj životopisu: NK)

Ocenění