Jan Velíšek

česká, 1946

Nahrávám...

Životopis

Narozen 11.4.1946 v Trhových Svinech. V r. 1968 absolvoval FPT v Praze, Katedru konzervace potravin a technologie masa. V r. 1969 nastoupil na Katedru chemie a zkoušení potravin jako pracovník pro vědu a výzkum, v r. 1974 obhájil kandidátskou disertační práci, v letech 1974–1983 působil na uvedeném ústavu jako vědecký pracovník a samostatný vědecký pracovník specialista a od r. 1983 jako odborný asistent. V r. 1990 se habilitoval pro obor chemie a analýza potravin a v tomtéž roce obhájil doktorskou disertační práci. Od r. 1991 je vedoucím Ústavu chemie a analýza potravin, profesorem pro obor chemie a analýza potravin byl jmenován v r. 1992. Od r. 2000 je děkanem FPBT.

Ve výzkumné práci se prof. Velíšek (publikoval zhruba 200 článků ve vědeckých a odborných časopisech a 15 monografií a kapitol v monografiích) zabýval a stále zabývá především studiem Maillardovy reakce. Je členem mezinárodní organizace IMARS (International Maillard Reaction Society). Zhruba 30 let se rovněž věnuje problematice chlorovaných propanolů v potravinách. Tyto technologické kontaminanty byly prvně v potravinách prokázány na VŠCHT Praha. Na základě prací prof. Velíška, kterých na toto téma publikoval více než 50, a díky spolupráci s podniky Nestlé Germany, Nestlé Research Centre a Kikkoman Europe, byla zavedena nová technologie výroby potravinářských hydrolyzátů bílkovin a přijata opatření k omezení výskytu těchto kontaminantů v potravinách obecně.

Zdroj životopisu: www.vscht.cz