Ján Štvrtina životopis

slovenská

Životopis

Je slovenský lekár a vysokoškolský pedagóg. Približne sedem rokov pracoval ako lekár najskôr na internej klinike a potom na rádiologickom oddelení. V súčasnosti pôsobí v Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje medicínsku etiku a úvod do filozofie celostnej medicíny. V rámci výskumnej činnosti sa venuje historickej antropológii a špeciálne rôznym spôsobom myslenia v histórií ako aj súčasnosti.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.