Jan Ryska

česká, 1916 - 1983 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Autor literatury pro děti a mládež
Otec byl dělníkem. Obecnou školu navštěvoval Ryska v Praze a v Líšťanech u Loun, kam se jeho rodiče 1924 přestěhovali; maturoval na reálce v Lounech (1934) a na Státní pedagogické akademii v Praze (1935). Po vojenské službě učil od roku 1937 na obecných a měšťanských školách ve Štědré u Karlových Varů, v Charvaticích u Loun a v Českém Brodě; 1939 se stal výpomocným učitelem v Praze. 1943 byl totálně nasazen do továrny Letov, kde pracoval až do konce války. Poté učil opět v Praze, 1947 studoval na Ústřední novinářské škole při ÚV KSČ a po jejím absolvování pracoval krátce jako redaktor při Zemském národním výboru. 1948 se stal na Ministerstvu školství, věd a umění pracovníkem sekretariátu ministra Zdeňka Nejedlého a vedoucím tiskového a propagačního oddělení. 1953–58 byl vedoucím kulturní rubriky Světa sovětů a poté redaktorem měsíčníku Praha-Moskva. 1963–67 vedl v Čs. rozhlase vysílání pro mládež. Od roku 1968 po odchod do důchodu v roce 1979 byl šéfredaktorem dětského časopisu Sedmička (později Sedmička pionýrů).

Zdroj životopisu: www.slovnikceskeliteratury.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Jules Verne

1828 - 1905
Charles Darwin

1809 - 1882