Jan M. Heller životopis

česká, 1977

Životopis

Jan M. Heller vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK a evangelickou teologii na ETF UK, postgraduálně antropologii na FHS UK, kde se rovněž podílel na mezinárodním výzkumném projektu „Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století“. Působí jako editor (např. Václav M. Havel: Mé vzpomínky, Knihovna Václava Havla 2018), překladatel z angličtiny (okrajově i z dalších jazyků) a ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Literární kritice, esejistice, publicistice a kritice překladu se věnuje či věnoval také v Souvislostech, Hostu, Tvaru, Plavu, Světě literatury a dalších periodicích. Je autorem monografie Viatores et conditores: Obraz druhého v českém cestopise 19. století (2020). V roce 2019 získal cenu Tvárnice pro literárního kritika roku, udělovanou časopisem Tvar.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.