Jan Kilián

česká, 1976

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jan Kilián, PhD. vystudoval po absolvování gymnázia Pedagogickou fakultu v oboru dějepis - německý jazyk. Starším českým dějinám se začal věnovat v rámci externího doktorského studia v Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou disertační práci zaměřil na Mělník během třicetileté války. Informace sbíral jako historik Regionálního muzea Mělník, kde pracoval v letech 2003 až 2008. V následujícím roce začal pracovat pro Regionální muzeum v Teplicích, současně působil od roku 2005-2010 jako externista katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti je ­odborným asistentem katedry historie FPE Západočeské univerzity v Plzni.


PhDr. Jan Kilián, je autorem řady titulů. Jen namátkou můžeme zmínit v edici Zmizelé Čechy – Mělník, dále Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu, Mělnická kronika Jana Josefa Albrechta ze sklonku baroka nebo Hrady a zámky Lucemburska.

Zdroj životopisu: http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/phdr-jan-kilia