Koupit knihy

Jan Hiller

česká, 1878 - 1927


Nahrávám...

Životopis

Br. Jan Hiller narodil se v Litomyšli dne 15. května 1878 a tamtéž s vyznamenáním maturoval na gymnasiu v roce 1897. Do Sokola začal chodit v 15 letech v Poličce. V letech 1897 až 1901 studoval v Praze na universitě. Předepsané zkoušky složil z tělocviku roku 1900, z klasických jazyků o rok později. Během studií byl členem Sokola na Praze I.

Od února roku 1901 učil v Kroměříži, o dva roky později přestoupil do Boskovic, kde zůstal až do roku 1911. V Kroměříži stal se členem cvičitelského sboru a zakladatelem ženského odboru Sokola. V Boskovicích byl po celou dobu svého pobytu náčelníkem tamní jednoty, mezi lety 1907 až 1911 vykonával funkci starosty župy Krále Jiřího. V roce 1907 podnikl s podporou ministerstva školství studijní cestu po Itálii a Řecku, za niž mu byl ministerstvem projeven dík a uznání.

V roce 1911 přesídlil do Brna, zde se ihned dal do sokolské práce. Zprvu pracoval v jednotě Brno I, později v druhé brněnské jednotě, kde nějaký čas působil jako starosta. Když byla v roce 1913 rozdělením župy Rastislavovy založena župa Brněnská (dnešní župa Dr. Jindry Vaníčka), stal se jejím prvním starostou br. Jan Hiller. Založil a dlouho vedl sokolskou hlídku v Lidových novinách.

Od 1. prosince 1919 byl přeložen do Prahy k ministerstvu školství jako zpravodaj pro tělesnou výchovu, kde působil až do konce roku 1923. Od 1. ledna 1924 byl ředitelem prvního českého státního reálného gymnasia v Praze II. v Křemencové ulici. O tři roky později ho jeho žáci doprovázely k poslednímu odpočinku.

Při prvních poválečných volbách předsednictva České obce sokolské v roce 1919 byl zvolen jeho členem, v roce 1921 byl zvolen první vzdělavatelem Československé obce sokolské. V Praze byl příslušen do jednoty v Dejvicích, později přesídlil do Sokola Pražského. Záhy se stal redaktorem sokolské hlídky v Národních listech, zodpovědným redaktorem Věstníku sokolského a památníku VII. všesokolského sletu. Za svou činnost byl vyznamenán odznakem "Na stráž". V roce 1920 se účastnil olympijských her v Antverpách a o rok později zájezdu Československé obce sokolské do Ameriky. V ČOS byl kromě vzdělavatelství též členem náčelnictva mužů, učitelem stálé školy cvičitelské, členem zkušební komise ČOS, a spolupracovníkem v četných jiných odborech.

Večer dne 30. září 1926 byl postižen záchvatem mrtvice, z kterého se již nevzpamatoval. Až do smrti byl upoután na lůžko. Jeho práci v ČOS zastoupil jeho náměstek a přítel br. Antonín Krejčí, který jej po smrti nahradil i ve funkci vzdělavatele. V pátek 25. února 1927 o půl deváté hodině ráno br. Jan Hiller zemřel po dlouhém a bolestivém utrpení.

V úterý 1. března 1927 proběhlo poslední rozloučení s br. Janem Hillerem na letním cvičišti Sokola Pražského. Kromě veliké účasti sokolstva ze všech koutů republiky byli přítomni : ministr Černý, dr. Guth-Jarkovský, Renata Tyršová zástupci DTJ, zástupci školských úřadů, zástupci z rodné Litomyšle a další. Po rozloučení následoval smuteční průvod k Olšanskému krematoriu, kde se s br. Hillerem rozloučili jeho žák Kníže (za školství) a bři. Šuman a Krejčí (za sokolstvo).

V roce 1937 byla bru. Hillerovi na jeho rodném domě na Šantově náměstí č. 171 v Litomyšli odhalena pamětní deska s reliéfem od známého sochaře a medailéra bra. Josefa Šejnosta.(zdroj životopisu: Upraveno dle Věstníku sokolského)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882