všesokolské slety

štítky

20 knih


XI. všesokolský slet 1948 100% XI. všesokolský slet 1948 1976, Jiří Škvor

První zkrácené a v exilu doplněné česko-slovenské vydání. Kniha měla vyjít v původním rozsahu již v roce 1948; z rozkazu komunistické vlády byla její sazba rozmetána. Z původní sazby pro tisk zachránili a upravili Ma... více


150 let Sokola a XV. všesokolský slet Praha 2012 80% 150 let Sokola a XV. všesokolský slet Praha 2012 2013, Zdeněk Kubín

Publikace 150 let Sokola a XV. všesokolský slet 2012, která na 296 stranách zachycuje slovem a obrazem oslavy významného sokolského jubilea, které vyvrcholily XV. všesokolským sletem. V úvodní části připomíná ve stručnos... více


Památník VII. sletu všesokolského v Praze 1920 100% Památník VII. sletu všesokolského v Praze 1920 1923, Jan Hiller

Uspořádal br. Jan Hiller. 268 stran textu, přes 200 stran černobílých fotografií, 10 barevných listů, plány sletiště. VII. slet se konal jako poslední na letenské pláni. Vystřídalo se zde přes 100 000 cvičenců, kter... více
Památník IX. sletu všesokolského pořádaného na oslavu stých narozenin Dr. Miroslava Tyrše za účasti svazu "Slovanské Sokolstvo" 100% Památník IX. sletu všesokolského pořádaného na oslavu stých narozenin Dr. Miroslava Tyrše za účasti svazu "Slovanské Sokolstvo" 1933, Rudolf Procházka

IX. slet se stal oslavou 100. výročí narození dr. M. Tyrše, sletová scéna měla název "Tyršův sen". Uskutečnil se rozestavný běh z devíti míst vlasti, zimní sletové hry, středoškolské hry, obecný závod slovanského sokolst... více


XIV. všesokolský slet Praha 2006 100% XIV. všesokolský slet Praha 2006 2006, Zdeněk Kubín

Památník XIV. sletu všesokolského více


Pátý slet všesokolský pořádaný v Praze Českou obci sokolskou 100% Pátý slet všesokolský pořádaný v Praze Českou obci sokolskou 1907, Josef Eugen Scheiner

V. slet byl prvním "velkým" sletem a trval čtyři týdny. Vystoupila i školní mládež a ženy v moravských krojích. K tělocvičným závodům ČOS a EUG se sešlo 194 družstev z českých zemí i ze zahraničí. Poprvé byla uvedena sle... více


XII. všesokolský slet Praha 1994 100% XII. všesokolský slet Praha 1994 1995, Zlata Kozáková

Tato reprezentační publikace je bohatě vybavena fotografiemi, je vázaná v plátně a má barevný přebal. Stává se zajímavou výpovědí, která bude mít časem stále větší dokumentační hodnotu. S pozdravem Václava Havla. více


100 let republiky a XVI. všesokolský slet 100% 100 let republiky a XVI. všesokolský slet 2018, Zdeněk Kubín

Jubilejní publikace představuje slovem i obrazem historii sokolských sletů, současnost i slavnostní XVI. všesokolský slet v rámci výročí 100. let od založení republiky, a to v rámci jednotlivých žup i podle sportovních d... více


XIII. všesokolský slet v Praze 2000 100% XIII. všesokolský slet v Praze 2000 2001, Eva Fišerová

Kvalitní publikace zobrazující největší sportovní svátek sokolů v České republice, který se koná vždy po 6ti letech. Kniha poskytuje kompletní přehled o těchto akcích, nejen v tomto roce, ale stručný přehled o celé histo... více


Památník osmého sletu všesokolského v Praze 1926 100% Památník osmého sletu všesokolského v Praze 1926 1927, František Mašek

Na VIII. slet v r. 1926 přijelo 140 tisíc cvičenců, které shlédlo na 800 tisíc diváků. Ve třech průvodech pochodovalo přes 80 000 sokolů. Gymnastických závodů ČOS a Svazu Slovanské sokolstvo se zúčastnilo 200 družstev. V... více


S hrdostí nošený 80% S hrdostí nošený 2018, Šárka Rámišová

Kniha s názvem "S hrdostí nošený. Sokolský kroj, úbor a scénický kostým" shrnuje historii sokolského mužského kroje v kontextu s dějinnými událostmi. Na základě bohatých sokolských sbírek Národního muzea, které jsou v... více


Všesokolské slety 100% Všesokolské slety 1938, Rudolf Procházka

Historie 10 všesokolských sletů od r. 1882 do r. 1938. Použito v Památníku X. všesokolského sletu. více


II. slet všesokolský konaný ve dnech 28.-30. června roku 1891 v Praze 100% II. slet všesokolský konaný ve dnech 28.-30. června roku 1891 v Praze 1891, Josef Eugen Scheiner

II. slet všesokolský konaný ve dnech 28.-30. června roku 1891 v Praze : pamětní list vydaný péčí České obce sokolské Redakci vedl br. Josef Scheiner za vydatné pomoci bří. K. Vaníčka, J. Klenky, A. V. Prágra, K. Čásla... více


Památník X. sletu všesokolského v Praze 1938 100% Památník X. sletu všesokolského v Praze 1938 1939, Rudolf Procházka

X. slet se konal v době fašistické hrozby. Slavná prostná "Přísaha republice" cvičilo 30000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej jako první "velkou choreografii". Všechny průvody vyzněly manifestačně. ... více


Památník sletu slovanského Sokolstva roku 1912 v Praze % Památník sletu slovanského Sokolstva roku 1912 v Praze 1912, Augustin Očenášek

Kniha detailně popisuje celý sokolských sjezd v Praze v roce 1912. Je plná fotografií účastníků, pořadatelů a všech cvičení. více


IV. slet všesokolský pořádaný v Praze Svazem českoslovanského sokolstva 0% IV. slet všesokolský pořádaný v Praze Svazem českoslovanského sokolstva 1901, Josef Eugen Scheiner

Pamětní list IV. sletu všesokolského pořádaného v Praze v dnech 28.-30. června a 1. července 1901 Svazem českoslovanského Sokolstva Redakci vedl br. Josef Scheiner za vydatné pomoci bří. J. Vaníčka, J. Klenky, R. Bíl... více


Sletové perličky : vzpomínky na sokolské slety % Sletové perličky : vzpomínky na sokolské slety 2018, kolektiv autorů

Česká obec sokolská - vzdělavatelský odbor Literární soutěž ke 155. výročí Sokola více


VIII. slet všesokolský v Praze 1926 : jeho účel, význam a organisace % VIII. slet všesokolský v Praze 1926 : jeho účel, význam a organisace 1926, Jan Pelikán

Podává jednatelský odbor VIII. sletu všesokolského více


Sokolské slety 1882-1948 % Sokolské slety 1882-1948 1994, Zlata Kozáková

Ohlédnutí za 11 všesokolskými slety uskutečněnými před tím, než komunisté Sokol zakázali, doprovází řada dobových fotografií. více


Všesokolské slety % Všesokolské slety 1938, Rudolf Procházka

Popis knihy není zatím k dispozici. více