Jan Čermák

česká, 1962

Nahrávám...

Životopis

je český lingvista, medievalista a překladatel z angličtiny a finštiny. V letech 1986-2008 působil v Ústavu anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, po jeho rozdělení se stal ředitelem nástupnického Ústavu anglického jazyka a didaktiky, kde působí dodnes. Zabývá se historickým vývojem angličtiny, především historickou fonologií, morfologií a slovotvorbou. V oblasti literární pak především anglickým středověkem. Překládá z moderní, staré a střední angličtiny a z finštiny. Je synem překladatele Josefa Čermáka. Dne 24. února 2014 byl na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze jmenován profesorem pro anglický jazyk

Zdroj životopisu: www.wikipedia.cz

Populární autoři: