Ivan Hudec

slovenská, 1947

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 10. júla 1947 v Nitre. Do základnej školy chodil v rodisku, zmaturoval roku 1966 na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Potom študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia medicíny roku 1972 nastúpil na interné oddelenie OÚNZ v Žiline, kde pracoval dva roky. V rokoch 1973-1975 bol lekárom v Nemocnici Ivana Dérera v Bratislave na Kramároch a v rokoch 1975-1980 odborným asistentom na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Potom tri roky pôsobil vo Fakultnej nemocnici v Bratislave a zároveň bol výskumným pracovníkom Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie. Roku 1983 prešiel pracovať do Nemocnice s poliklinikou v Čadci, kde pôsobil do konca roku 1985. Potom sa vrátil do Bratislavy a stal sa námestníkom riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Štátnom ústave národného zdravia. V apríli 1990 sa stal poslancom SNR. Roku 1994 sa stal ministrom kultúry. Vykonával tiež súkromnú lekársku prax a bol majiteľom vydavateľstva PRINT-SERVIS. Žije v Bratislave.

Zdroj životopisu: www.books.sk

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994