Igor Sergejevič Narskij životopis

ruská, 1920 - 1993

Životopis

Bol ruský filozof, historik filozofie a vysokoškolský profesor. V roku 1939 začal štúdium na Moskovský inštitút filozofie, literatúry a histórie. Počas druhej svetovej vojny bojoval ako vojak sovietskej armády. V roku 1943 vstúpil do komunistickej strany. Po vojne pokračoval v štúdiu na filozofickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity . Po ukončení štúdia v roku 1948 nastúpil na postgraduálne štúdium Moskovskej štátnej univerzity a v roku 1951 obhájil dizertačnú prácu „Z dejín poľskej filozofie 19. storočia: svetonázor E. Dembowského “. Vyučoval na Katedre dejín zahraničnej filozofie Moskovskej štátnej univerzity (1951-1971), v rokoch 1965-1966 viedol katedru logiky. V roku 1961 získal doktorát filozofie za prácu „Kritika základných myšlienok neopozitivizmu “. (zdroj životopisu: https://ru.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.