Helena Križanová - Brindzová

slovenská, 1922 - 1990, statistikykoupit eknihy

Nahrávám...

Životopis

Slovenská prozaička, poetka, dramatička a prekladateľka. Známa predovšetkým ako autorka literatúry pre deti a mládež.

Narodila sa v roku 1922 v Ludaniciach. Navštevovala gymnázium v Nitre a v rokoch 1941 – 1948 pôsobila ako pedagogička v rodom meste. Potom sa stala pracovníčkou Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave, kde pôsobila v rokoch 1948, 1949. V rokoch 1949 – 1950 a 1953 – 1955 pracovala ako dramaturgička v Československom rozhlase v Bratislave. V rokoch 1951 – 1953 bola redaktorkou v časopisu Zornička, neskôr (1956 – 1959) redigovala časopis Pionier, v rokoch 1967 – 1969 časopis Rodina a škola. Od roku 1969 bola spisovateľkou v slobodnom povolaní a v roku 1976 odišla do dôchodku.

Poézii sa intenzívne začala spisovateľka venovať v období rokov 1936 – 1944. Inšpiráciu a rady čerpala z listovej korešpondencie s básnikmi Jankom Silanom a Karolom Strmeňom.

Svoju literárnu činnosť začala básňami, v ktorých sa sústredila na poetické vyjadrenie ľúbostného citu. Od roku 1943 uverejňovala svoje verše v časopisoch Kultúra, Živena a Elán, neskôr publikovala napríklad v Kultúrnom živote, Slovenke, či v Živote. Básne pre deti jej vychádzali v Ohníku, Zorničke a v iných časopisoch pre deti a mládež.

Zdroj životopisu: osobnosti.sk