Georges Bernanos

francouzská, 1888 - 1948

Nahrávám...

Životopis

Georges Bernanos byl francouzský romanopisec, esejista, dramatik. Vystudoval práva a literaturu na Sorbonně. Zpočátku spolupracoval s monarchistickým a nacionalistickým hnutím, ale v roce 1938 se s ním rozešel. Po návratu z 1. světové války působil jako úředník pojišťovny, od roku 1918 ve svobodném povolání jako spisovatel.

Podle Georgese Bernanose svět chybil, když pozbyl víru v Boha. Tím ztratil i pojem hříchu. Kompozice jeho románů je uvolněná a děj je rozložený do dílčích epizod, průběžně se propojuje s filozofujícími úvahami. Soucit s těmi nejubožejšími na něž doléhá tíha života nejvíce a snaha o vytvoření vzájemné solidarity mezi lidmi patří k dalším mementům autorovy tvorby.

Druhou světovou válku prožil Bernanos v Brazílii, spolupracoval s hnutím Svobodné Francie a nadále pokračoval ve své literární tvorbě. Protože nesouhlasil s některými názory hnutí, stáhl se později do ústraní.

Jako mistr dialogů byl vyzván k napsání dialogů ke hře Rozhovory karmelitek pojednávající o mučednické smrti sester karmelitek během Francouzské revoluce. Čtyři měsíce po dopsání této knihy zemřel. K jeho nejvýznamnějším překladatelům patřili Jan Čep, Bohuslav Reynek či Josef Heyduk.

Zdroj životopisu: internet