Gabriela Preissová

česká, 1862 - 1946

Nahrávám...

Životopis

Gabriela Preissova, rozená Sekyrová, podruhé provdaná Halbaertová, byla představitelkou českého realismu, dramaturgyní Národního divadla. Psala také pod pseudonymy Matylda Dumontová nebo Matyda Dimová.

Gabriela Preissová se narodila v Kutné Hoře, ale její rodina se brzy přestěhovala na moravské Slovácko. Nejkrásnější dětství prožila v letech 1864 - 1871 v Plaňanech u nevlastního otce Josefa Váni. Na svou školní docházku v roce 1868 Gabriela Preissová vzpomíná: "Byla to divná škola, ta trojtřídka v Plaňanech. O soustavné vyučování se příliš nedbalo. Učitel bez zkoušek Eduard Pechold vyhrával s pomocníkem na muzikách a v zimě koledoval u rodičů dětí. Nejvíce se staral o práci
na svém hospodářství. K ní si přibíral i školní mládež. Mnohdy zastupoval učitele jeho otec, který dětem vypravoval pohádky." V roce 1933 byla v plaňanském parku zasazena její lípa, jejíhož zasazení se osobně zúčastnila.

V letech 1871 - 1873 byla dána na vychování do dívčí školy v Praze. Bydlela u svého strýčka, archiváře a spisovatele F. Dvorského. Díky němu se seznámila s řadou českých spisovatelů a s vlasteneckým děním.

V osmnácti letech se Gabriela Preissová provdala za Jana Preisse pokladníka hodonínského cukrovaru. V Hodoníně poznala dobře moravské Slovácko. Od roku 1890 žila v Oslavanech, v následujících dvou letech pobývala na statku Jelenik (Hirschenau) u Celovce v Korutanech. Zde
se zajímala o život Slovinců.

V roce 1898 se Gabriela Preissová přestěhovala do Prahy. O deset let později ovdověla a provdala se za plukovníka rakouské armády Adolfa Halbaerta, kterého následovala do Puly v Istrii.

Na konci 19. století si Gabriela Preissová nechala postavit secesní vilu v Jevanech. Na léto odjížděla do Chlumu u Třeboně.

Za 1. světové války pomáhala Gabriela Preissová ruským zajatcům v milovickém táboře. Ráda cestovala a tak navštívila například Rusko, Halič, Francii a Itálii.

V Jevanech u Prahy žila Gabriela Preissová až do roku 1946, kdy podlehla rakovině

Zdroj životopisu: spisovatele.cz