Koupit knihy

František Šebej

slovenská, 1947


Nahrávám...

Životopis

Slovenský publicista, politik, psychológ, karatista. Narodil sa 11. 5. 1947 v Bratislave. Vyštudoval psychológiu na FF UK, pracoval ako vedecký pracovník na Neurochirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a vo Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie Slovenskej akadémie vied. Väčšinu výskumov venoval neuropsychológii a psychofyziológii. Pôsobil ako prezidenta M.E.S.A. 10, Centra pre makroekonomické a sociálne analýzy. V rokoch 1990 - 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR, patrí k spoluzakladateľom Stálej konferencie občianskeho inštitútu. Je zakladateľom športového karate na Slovensku - ako funkcionár, karatista, inštruktor a medzinárodný rozhodca.(zdroj životopisu: www.mlp.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.