Koupit knihy

František Přikryl

česká, 1857 - 1939


Nahrávám...

Životopis

Narodil se ve Vlčnově na Moravském Slovácku jako prvorozený syn ždánického měšťana Františka Přikryla a Vincencie rozené Matzenauerové. Měl šest sourozenců, jeho rodiče pracovali v uherskobrodském velkostatku. Navštěvoval školy v Miloticích, v Kyjově a v Uherském Hradišti. V roce 1878 absolvoval německý učitelský ústav v Olomouci, učil však jen krátce, a to v Osvětimanech, Veselí nad Moravou a Uhřicích. Maturitu v českém jazyce složil dodatečně roku 1879 v Příboře.

Od roku 1881 se věnoval studiu teologie na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Převážně samostudiem dosáhl aktivní znalosti osmi a pasivní znalosti dalších sedmi jazyků. Po úspěšném dokončení studia byl 29. června 1885 v Olomouci vysvěcen na kněze. Po vysvěcení působil jako kooperátor ve Velkých Karlovicích (1885–1887), poté jako kooperátor v Soběchlebech (1887–1901), následně jako farář v nedalekém Týně nad Bečvou (1901–1912) a nakonec do své smrti roku 1939 jako farář v Drahotuších. Od roku 1931 byl zároveň olomouckým konzistorním radou a od roku 1933 lipnicko-hranickým děkanem. Stal se též papežským komořím.

Zemřel na počátku druhé světové války následkem mrtvice z nervového rozrušení vyplývajícího z čerstvých událostí německé okupace a udavačství. Byl pochován na hřbitově v Drahotuších.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_P%C5%99ikryl_(kn%C4%9Bz))

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Terry Pratchett

1948 - 2015
Agatha Christie

1890 - 1976