Eva Hudečková životopis

česká, 1949

Životopis

Eva Hudečková se narodila 3.12.1949 v Praze. Vystudovala herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Herecké profesi se věnovala do roku 1984. Ztvárnila řadu zajímavých rolí v divadle, v televizi i ve filmu, její práce byla oceněna několika cenami.

Od poloviny osmdesátých let se věnuje psaní, v roce 1992 se představila jako spisovatelka svou prvotinou "Bezhlavá kobyla". Román se setkal s nadšeným ohlasem a přízní čtenářů a odborné kritiky. Je fascinujícím obrazem doby, kterou autorka prožívala v totalitním režimem pronásledované rodině, ve kterém "mračna pohřbila slunce a lidé nevěděli, co si počít se svými hříchy a se svým svědomím."

"Často přemýšlím o tom, kolik energie a času lidé věnují svým kariérám, chtějí být dobrými ekonomy, umělci, vědci, politiky. ale málokterý z nich věnuje alespoň špetku toho úporného snažení, aby se stal dobrým člověkem. Snad si ani neuvědomujeme, jak nás opouští to nejcennější v nás, totiž vědomí lidské sounáležitosti a obyčejný lidský soucit.Vidíme jen sebe, okruh svého vlivu, toužíme být slavní a mocní, označovat si svůj omezený prostor jako velký pes, na kterého ti ostatní, menší a ošizení, sice žárlivě štěkají, ale mají strach. Netoužíme být milosrdnými bytostmi, to je směšné a slabošské. Chceme být velkými zvířaty.

Odmalička jsem doma slýchávala: Musíš být ke každému laskavá a nesobecká, protože lidé si to zaslouží. Nedělalo mi potíže poslechnout, k nikomu jsem necítila zášť, ani nenávist. Ale svět je takový, jaký je a já jsem se občas cítila podvedená. Přes všechna zklamání jsem si jistá, že jediná cesta, která vede od člověka k člověku, je cesta
dobra, protože ta druhá, plná nepochopení a nenávisti, směřuje ke zmaru a zániku. A tak myslím na všechny moje i vaše předky, kteří na sebe dokázali zapomenout a obětovali svůj čas, své schopnosti a lásku tomu nevděčnému snažení, aby z jejich potomků byli slušní lidé."

V roce 1993 vyšel "Bratříček Golem", který je autorčinou svéráznou a jedinečnou variantou staropražské legendy, úchvatný příběh, plný kouzel, napětí i humoru, odehrávající se v polovině 19. století, v ulicích pražského ghetta. Pojednává o zjevení malého zázračného Golemka, který přichází na pomoc ohrožené lásce, aby zamezil zločinu a bezpráví. Bratříček Golem byl předlohou pro stejnojmennou pětidílnou dramatizaci Českého rozhlasu, vyrobenou v roce 1996, od té doby mnohokrát reprízovanou. Také autorčin scénář k pohádce "O zasněné Žofince", se stal podkladem úspěšné inscenace, natočené Českou televizí.

Román "O ztracené lásce" vyšel v roce 1995. Je dramatickým obrazem osudu nemilovaného děťátka, které se narodí do ztraceného světa, odmítané vlastními rodiči, protože se nevydařilo podle jejich gusta. Holčička Honza, která se "provinila" tím, že není kluk, roste jako dříví v lese, stíhaná spíš zlem než dobrem. Přes všechna příkoří však hledá lásku ve svém srdci, jako jedinou možnou cestu k ostatním lidem, neboť poznává na každém kroku své životní pouti, že svět bez lásky nemá smysl. Román byl přijat s mimořádnou odezvou, autorka přijala nabídku České televize a napsala scénář k devítidílnému filmu "O ztracené lásce", který byl dokončen v lednu 2002 a bude uveden na 1.programu ČT v únoru 2002.

Jako filmový scénář zpracovala autorka také výpravnou pohádku "Bratříček Golem"a román "Bezhlavá kobyla". Jejich realizace se připravuje. V roce 1999 vyšla kniha "V moci kouzel", tři mysteriózní povídky o "lásce bez hranic".

( O Betulce a Ohnivcovi, O Malusce a Safírovi, O Borkovi, pánu skal) Za všechna uznání, která se autorce dostalo za nádherný jazyk, jedinečný způsob vyjádření i vysoký mravní kredit jejích děl, mluví úryvek z kritiky Ireny Zítkové z časopisu Literatura pro děti
a mládež: "Přiznávám, že určité odstavce mě zmrazily prožitkem připomínajícím vcítění se do některé ze slavných Shakespearových postav. Snad zde vedlo autorčino pero stesk herečky dobrovolně se zřeknuvší profese, snad ve vzpomínkách zasuté, v podvědomí trvale přítomné zážitky z dětství - opět se mi vybavuje její prvotina. Nikdy nejde o text celý-ten připomíná oblohu, zakrytou bouřkovými mračny, jež se nenadále roztrhnou a pozorovatel nakrátko vnímá jejich mocnost a tloušťku, jako by v té chvilce prohlédl až do vesmíru- nebo do hlubiny člověkova nitra. Vzápětí se průnik opět uzavře, pohádkový děj pokračuje. Ale bolestné poznání, chcete-li prozření, ve čtenáři zůstává. Ve shodě s Největším dramatikem, a také s titulem knihy je zrcadlovým odrazem vás samých".

Všechny knihy Evy Hudečkové se dočkaly několika reedicí, vydalo je nakladatelství Ikar, které v současné době spadá pod společnost Euromedia Group k. s. - Ikar v Praze (zdroj životopisu: spisovatele.cz)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.