Etela Farkašová životopis

slovenská, 1943

Životopis

Narodila se v rodině zdravotní sestry a úředníka. Dětství strávila v Bratislavě, kde i vystudovala základní i střední školu. Po maturitě v roce 1960 pokračovala v letech 1960 - 1964 ve studiu na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity, obor matematika - fyzika. Po absolutoriu školy pracovala jako středoškolská učitelka matematiky a fyziky ve školách v Trnavě a v Bratislavě. Ve stejné době studovala filozofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1966-1972). Od roku 1972 přednáší na Katedře filozofie Univerzity Komenského, a od roku 1998 roku ve funkci vedoucí této katedry.

Jako vědecká pracovnice se zaobírá epistemologií, a to hlavně problémy smyslového i empirického poznání a jejich vztahem ke smyslovému poznání. Zajímá se také o možné vztahy mezi filozofickým a vědeckým myšlením, také vztahy mezi filozofií a uměním, hlavně literaturou. Od 90. let 20. století se její vědecký zájem rozšířil o feministickou filozofii, s důrazem na feministickou epistemologii. Těmto tématům věnuje svoje vědecké práce, které publikuje jak ve slovenských, jako i v zahraničních sbornících. Zároveň je uznávanou spisovatelkou a esejistkou, věnuje se i publicistice a často se vyjadřuje na téma důležitých současných problémů ve slovenském tisku nebo rozhlase a televizi, se kterými také spolupracuje.

V letech 1995– 1996 přednášela ve Filozofickém institutu Vídeňské univerzity jako hostující profesorka. V současnosti je členkou Vědeckého výboru Slovenské akademie věd, Národního filozofického výboru, mezinárodní skupiny při NEWW (Network of East-West Women) a je spoluzakladatelkou a členkou Klubu slovenských prozaiček „FEMINA”. (zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etela_Farka%C5%A1ov%C3%A1)

Ocenění (1)

2018 - Anasoft litera - kniha Scenár