Eric Lambert

australská, 1921 - 1966

Nahrávám...

Životopis

Eric Lambert [erik lembét] se narodil v Londýně. Ve věku Ericových 2 let se rodina přestěhovala do australského Sydney. Jako mladý muž studoval na univerzitě v Oxfordu. V průběhu 2. sv. války se dobrovolně přihlásil do australské armády. Byl nasazen do bojů na Středním východě, později bojoval v džunglích Nové Guineje a Malajska. Velmi krušné období prožil v japonském zajateckém táboře.
Po válce se s podlomeným zdravím usídlil v Austrálii, kde v r.1951 vydal svůj první válečný román, který ho rázem proslavil. Vrátil se do Velké Británie, kde se až do smrti věnoval spisovatelské dráze.
Traumatické zážitky z války i jeho ideologické přesvědčení (člen Komunistické strany Austrálie) měly silný vliv na jeho tvorbu. Lambert válku nenáviděl a pokládal ji za důsledek mocenských her. Vnímal obrovské sociální rozdíly tehdejší Austrálie, které se promítaly do vztahů mezi vojíny a veliteli. Lambertovo komunistické přesvědčení je v jeho románech silně přítomné. Např. v románě Dvacet tisíc zlodějů postava vojína, v civilu odborového předáka, doporučuje k pochopení třídního antagonismu četbu Marxe a Engelse.

Dvacet tisíc zlodějů – 1951
Veteráni – 1954, zachycuje zde pohled australských vojáků na boje na Středním východě a v Pacifiku. Dále zde líčí reálnou situaci – napětí mezi důstojníky a vojáky.
Ballarat – dva díly
Delfín
Dlouhá bílá noc
K slávě odsouzeni
Ostrov Fulakona
Temná hlubina

Zdroj životopisu: en.wikipedia.org