Eliška Horelová

česká, 1925 - 2015

Nahrávám...

Životopis

Eliška Horelová byla prozaička se zaměřením hlavně na literaturu pro děti a mládež. Za literaturu se jí dostalo i mezinárodního uznání – zápis na čestnou listinu H. Ch. Andersena v letech 1979 a 1984.

Eliška Horelová se narodila 23. května 1925 v Cerhenicích jako Eliška Nováková. Po absolvování učitelského ústavu učila na základních a středních školách. Zároveň studovala dálkově na pedagogické fakultě češtinu a dějepis a na filozofické fakultě pedagogiku a psychologii. V roce 1952 získala doktorát filozofie na Filozofické fakultě KU v Praze.

Eliška Horelová působila tři roky v Krajském ústavu pedagogickém, poté ve Výzkumném ústavu pedagogickém. V letech 1962 – 82 vyučovala na filozofické fakultě, ale z politických důvodů jen omezeně. V roce 1990 obhájila kandidátskou práci a začala se zcela věnovat literatuře.
Zemřela 30. srpna 2015 v Praze.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968