Eduard Gombár

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

je český arabista, historik islamských krajin, žiak R. Veselého, profesor Karlovej univerzity v Prahe.

Vyštudoval históriu, filozofiu a arabistiku. Jeho vedecký záujem sa sústredil na oblasť moderných a súčasných arabskych dejín, sleduje najmä problematiku arabského nacionalizmu, historickej demografie, moderné dejiny Egypta, arabskú historiografiu a na dejiny arabistiky a islamistiky.

Zaoberá sa taktiež problematikou hospodárskych dejín islamského sveta v kontexte celosvetového vývoja.

Zdroj životopisu: www.wikipedia.cz