Mezopotámie

štítky

35 knih

Na počátku byl SumerNa počátku byl Sumer1983, Vojtěch Zamarovský

Sumerové, jeden z nejtajemnějších národů, o němž se před sto lety nevědělo téměř nic, před padesáti málo. A přitom to byl první historický národ na naší zeměkouli, národ snad s největším původním vkladem do všelidské kul... více


Báje a pověsti starého Egypta a MezopotámieBáje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie1979, Eduard Petiška

Kniha, seznamující s tisíciletými mýty nejstarších civilizací, je zpracována podle překladů ze starých papyrů a klínopisných záznamů a podle starověkých písemných památek. Egyptské a mezopotámské báje a pověsti, které au... více


Projekt GilgamešProjekt Gilgameš2019, Štěpán Kučera

Projekt Gilgameš se s nadsázkou, nikoli však nevážně, dotýká smyslu vyprávění příběhů, lidského života i odvěké touhy po nesmrtelnosti. Žánr sci-fi se tu protíná s historickým, bájným vyprávěním. Hlavním hrdinou je převo... více
Svět ve slovechSvět ve slovech2018, Martin Puchner

Z nočního stolku rovnou na bojiště. Ne náhodou si Alexandr Veliký pod polštář schovával Iliadu — někde se pro svá velikášská tažení inspirovat musel. A kdyby nebylo tiskařské infrastruktury zavedené Benjaminem Frankli... více


Při řekách babylónskýchPři řekách babylónských1990, Miloš Bič

Oblast „při řekách babylonských” je místem zrodu nejstarší nám známé civilizace sumersko-akkadské, která značně ovlivňovala i okolní oblasti a svými důsledky zasahuje až do dneška. (záložka) více


Lidé MezopotámieLidé Mezopotámie1976, Josef Klíma

Cestami dávné civilizace a kultury při Eufratu a Tigridu.Kniha českého orientalisty pojednává populárním způsobem o vývoji starověké Mezopotámie a jejích obyvatelích. více


Pod babylónskou věžíPod babylónskou věží1987, Blahoslav Hruška

Kniha významného vědeckého pracovníka Orientálního ústavu v Praze seznamuje s všedním životem, kulturou a ekonomickými vztahy ve starověké Mezopotámii. Text je doplněn velkým množstvím barevných i černobílých obrázků.... více


Mezopotamské mýtyMezopotamské mýty1998, Henrietta McCall

Kniha specialistky na mezopotámské klínopisné památky předkládá nejranější mýty, tedy příběhy o bozích a polobozích. Kombinuje převyprávění s četnými citacemi, jež přísně zachovávají charakter originálu. Publikace zah... více


Mýty staré MezopotámieMýty staré Mezopotámie1977, neznámý, neuveden

Výbor obsahuje jednak mytologické básně sumerské a akkadské, tj. mýty na území staré Mezopotámie, přinášející některé základní představy o řádu a uspořádání světa, o stvoření a údělu člověka, o podsvětí a posmrtném život... více


Láska princezny DžanLáska princezny Džan1970, Nikolaj Aleksejevič Rajevskij

Exotický román o vášnivé a věrné lásce krásné princezny a chudého pastýře se odehrává na přelomu 8. a 9. století v Mezopotámii za vlády legendárního chalífy Hárúna ar Rašída. Tento příběh o lásce, evokující ovzduší pohá... více


Starověký Přední východStarověký Přední východ1979, Jana Součková

Kniha seznamuje s jednotlivými kulturami, jež se střídaly na území Mezopotámie, Malé Asie, Sýrie a Iránu. Zachycuje život tehdejšího člověka v nejrůznějších oblastech jeho činnosti . . více


Dějiny MezopotámieDějiny Mezopotámie1998, Lukáš Pecha

Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy archeologických a primárních písemných pramenů. Text je systematicky uspořádán podle hist... více


Dějiny IrákuDějiny Iráku2013, Eduard Gombár

Irák, jehož jádro tvoří neobyčejně úrodná oblast mezi řekami Eufratem a Tigridem, nazvaná ve starověku Mezopotámie, je jednou z nejstarších kulturních zemí světa, zvanou dokonce kolébka lidstva. Irák je zároveň strategic... více


Starověká náboženstvíStarověká náboženství2010, Jan Heller

Religionistická práce o náboženstvích, která ovlivnila Starý zákon. Tato jsou situována do těchto oblastí: Egypt, Mezopotámie a předizraelský Kenaan. více


Nejstarší náboženství: MezopotámieNejstarší náboženství: Mezopotámie2005, Jean Bottéro

Dílo významného představitele starší generace francouzských asyriologů J. Bottéra představuje znamenitý přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie 3. až 1. tisíciletí př. Kr. Vedle obecné problematiky náboženství a... více


1