Mezopotámie

štítky

50 knih


Za siedmimi divmi sveta 93% Za siedmimi divmi sveta 1964, Vojtech Zamarovský

Táto kniha je cestopis, no cestopis nezvyčajného druhu: vedie nás nielen do čarovných krajin medzi Eufratom a Tigridom, na brehoch Níla a po obidvoch stranách modrého Egejského mora, ale predovšetkým do hlbin tisicročí. ... více


Na počátku byl Sumer 93% Na počátku byl Sumer 1983, Vojtech Zamarovský

Sumerové, jeden z nejtajemnějších národů, o němž se před sto lety nevědělo téměř nic, před padesáti málo. A přitom to byl první historický národ na naší zeměkouli, národ snad s největším původním vkladem do všelidské kul... více


Mezopotámie: Ve službách velekněžky 86% Mezopotámie: Ve službách velekněžky 2019, Veronika Válková

To město, Uruk, vypadalo jako zničené přírodní katastrofou. Bylo to však dílo krále Narám-Sína. Setkání s mladým obchodníkem Tilharem, který v Uruku ztratil celou rodinu, a neuvěřitelná souhra náhod, zapletou Báru do vrc... více
Projekt Gilgameš 76% Projekt Gilgameš 2019, Štěpán Kučera

Projekt Gilgameš se s nadsázkou, nikoli však nevážně, dotýká smyslu vyprávění příběhů, lidského života i odvěké touhy po nesmrtelnosti. Žánr sci-fi se tu protíná s historickým, bájným vyprávěním. Hlavním hrdinou je převo... více


Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie 83% Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie 1979, Eduard Petiška

Kniha, seznamující s tisíciletými mýty nejstarších civilizací, je zpracována podle překladů ze starých papyrů a klínopisných záznamů a podle starověkých písemných památek. Egyptské a mezopotámské báje a pověsti, které au... více


Svět ve slovech 92% Svět ve slovech 2018, Martin Puchner

Z nočního stolku rovnou na bojiště. Ne náhodou si Alexandr Veliký pod polštář schovával Iliadu — někde se pro svá velikášská tažení inspirovat musel. A kdyby nebylo tiskařské infrastruktury zavedené Benjaminem Frankli... více


Obránce 79% Obránce 2006, Sam Barone

Vládci dávné bohaté vesnice Orak, rozkládající se v oblasti pozdější Mezopotámie, jsou nuceni čelit ohromnému náporu barbarských vraždících kočovníků z národa Alur Meriki. Jejich ničivé nájezdy jsou pověstné. Bude schope... více


Při řekách babylónských 88% Při řekách babylónských 1990, Miloš Bič

Oblast „při řekách babylonských” je místem zrodu nejstarší nám známé civilizace sumersko-akkadské, která značně ovlivňovala i okolní oblasti a svými důsledky zasahuje až do dneška. (záložka) více


Lidé Mezopotámie 93% Lidé Mezopotámie 1976, Josef Klíma

Poutavě psaná knížka vypráví o dávných obyvatelích země mezi Eufratem a Tigridem, o jejich politickém a sociálním vývoji, o vyspělém zemědělství, sadařství, chovu dobytka, řemeslné výrobě, obchodu a vojenství. Přibližuje... více


Gilgameš 68% Gilgameš 2002, Stephan Grundy

Hrdinou románu je hlavní postava starověkého eposu - Gilgameš, který byl králem města Urruk v asi 27. stol. před naším letopočtem v Mezopotámii. Podle pověstí byl ze dvou třetin Bůh, z jedné třetiny člověk. Stephan Grund... více


Mýty staré Mezopotámie 90% Mýty staré Mezopotámie 1977, neznámý - neuveden

Výbor obsahuje jednak mytologické básně sumerské a akkadské, tj. mýty na území staré Mezopotámie, přinášející některé základní představy o řádu a uspořádání světa, o stvoření a údělu člověka, o podsvětí a posmrtném život... více


Pod babylónskou věží 83% Pod babylónskou věží 1987, Blahoslav Hruška

Kniha významného vědeckého pracovníka Orientálního ústavu v Praze seznamuje s všedním životem, kulturou a ekonomickými vztahy ve starověké Mezopotámii. Text je doplněn velkým množstvím barevných i černobílých obrázků. více


Dějiny Mezopotámie 95% Dějiny Mezopotámie 1998, Lukáš Pecha

Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy archeologických a primárních písemných pramenů. Text je systematicky uspořádán podle hist... více


Mezopotamské mýty 80% Mezopotamské mýty 1998, Henrietta McCall

Kniha specialistky na mezopotámské klínopisné památky předkládá nejranější mýty, tedy příběhy o bozích a polobozích. Kombinuje převyprávění s četnými citacemi, jež přísně zachovávají charakter originálu. Publikace zah... více


Láska princezny Džan 62% Láska princezny Džan 1970, Nikolaj Aleksejevič Rajevskij

Exotický román o vášnivé a věrné lásce krásné princezny a chudého pastýře se odehrává na přelomu 8. a 9. století v Mezopotámii za vlády legendárního chalífy Hárúna ar Rašída. Tento příběh o lásce, evokující ovzduší pohá... více


Dějiny Iráku 92% Dějiny Iráku 2013, Eduard Gombár

Irák, jehož jádro tvoří neobyčejně úrodná oblast mezi řekami Eufratem a Tigridem, nazvaná ve starověku Mezopotámie, je jednou z nejstarších kulturních zemí světa, zvanou dokonce kolébka lidstva. Irák je zároveň strategic... více


Starověká náboženství 90% Starověká náboženství 2010, Jan Heller

Religionistická práce o náboženstvích, která ovlivnila Starý zákon. Tato jsou situována do těchto oblastí: Egypt, Mezopotámie a předizraelský Kenaan. více


Starověký Přední východ 84% Starověký Přední východ 1979, Jana Součková

Formou výkladu k fotografiím nejtypičtějších archeologických památek přibližuje autorka vyspělé starověké civilizace Sumeru, Akkadu, Babylóníe, Asýrie, Malé Asie, Sýrie a Íránu. Ukázky staveb, plastik, předmětů denní pot... více


Nejstarší náboženství: Mezopotámie 85% Nejstarší náboženství: Mezopotámie 2005, Jean Bottéro

Dílo významného představitele starší generace francouzských asyriologů J. Bottéra představuje znamenitý přehled vývoje náboženství starověké Mezopotámie 3. až 1. tisíciletí př. Kr. Vedle obecné problematiky náboženství a... více


Veľké príbehy staroveku: Gilgameš - Sinuhet - Aeneas 88% Veľké príbehy staroveku: Gilgameš - Sinuhet - Aeneas 2018, Vojtech Zamarovský

Príbehy o Gilgamešovi, Sinuhetovi a Aeneovi patria k najslávnejším textom, aké nám starovek zanechal a napriek rozdielnemu pôvodu ich mnohé spája. Iba zriedka sa pritrafí, že sa v jednej knihe stretnú príbehy z takých ro... více


Případy Katara z Isinu 74% Případy Katara z Isinu 2005, Josef Sedlář

Tři detektivní příběhy ze staré Mezopotámie Soubor tří příběhů s kriminální zápletkou, které se odehrávají na historickém pozadí starověkého Sumeru. Tři příběhy jsou spojeny postavou amatérského detektiva Katara, b... více


Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu 89% Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu 2003, Jiří Prosecký

Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů (resp. Asyřanů a Babylóňanů), Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu, tedy území od Mezopotámie po Malou Asii. Tato oblast tvořila ... více


Starověká Mezopotámie 83% Starověká Mezopotámie 2001, A. Leo Oppenheim

Dílo A. L. Oppenheima, profesora Chicagské univerzity a jednoho z největších znalců mezopotamských písemných i archeologických pramenů, patří k nejlepším pracím o dějinách starověké Mezopotámie. Provokující jedinečnost a... více


Mezopotámie: Počátky měst 97% Mezopotámie: Počátky měst 2005, Gwendolyn Leick

Autorka, asyrioložka, se zaměřila na deset starověkých mezopotamských měst, která jsou zároveň i významnými archeologickými lokalitami (Ur, Ninive, Babylon). Každé město popisuje jednak z pohledu archeologa, a jednak z p... více


Zrození státu: Prvotní civilizace Starého světa 93% Zrození státu: Prvotní civilizace Starého světa 2011, Petr Charvát

Autor, vlastní odborností klínopisec a archeolog, předkládá v práci souhrn současných poznatků o hospodářských, společensko-politických a duchovních proměnách, které vedly ve výše uvedených oblastech ke vzniku prvních st... více


Asýrie: Od městského státu k říši 83% Asýrie: Od městského státu k říši 2000, Jana Pečírková

Autorka se ve své studii, jež byla součástí širšího vědeckého projektu (Od městského státu k říši ve starověké Mezopotámii) věnuje Asýrii - dávno zaniklému státu, jehož proměny ve významnou centrálně spravovanou a přitom... více


Mytologie starověku 87% Mytologie starověku 1977, Samuel Noah Kramer

Sbírka studií předních odborníků o mýtech starého Egypta, Sumeru a Akkadu, Anatólie, Kanaánu, Řecka, Indie, Íránu, Číny, Japonska a Mexika představuje významný příspěvek k poznání starověké mytologie. Přináší nové, dosud... více


Svět Mezopotámie 92% Svět Mezopotámie 1998, Michael Roaf

Kulturní atlas Mezopotámie a starověkého Blízkého východu. Rozsáhlé archeologické vykopávky, odkrývané na Blízkém východě, nám přinášejí množství informací o životě dávných předků. Publikace obrací pozornost na nález... více


Cesty stavitelů pyramid 84% Cesty stavitelů pyramid 2004, Robert Aquinas McNally

Od konce čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem do dobytí Peru a Mexika Španěly v šestnáctém století našeho letopočtu stavěli lidé po celém světě pyramidy. Téměř v každém období této čtyřapůltisícileté epochy se na ze... více


Příběhy starého Egypta a Mezopotámie 92% Příběhy starého Egypta a Mezopotámie 2002, Eduard Petiška

14 příběhů vycházejících z pradávných pověstí dvou kdysi věhlasných říší. Dávné egyptské příběhy vychází z překladů starých papyrů, z písemných zlomků a úryvků i ze zpráv starověkých řeckých spisovatelů. Pověsti Mezopot... více


Když království sestoupilo z nebes 85% Když království sestoupilo z nebes 2015, Jiří Prosecký

Mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády Kniha obsahuje všechny dosud známé sumerské a akkadské chronografické texty, kroniky, královské seznamy a seznamy eponymů, z oblasti starověké Mezopotámie ... více


Starověké kultury Předního východu 90% Starověké kultury Předního východu 1971, Giovanni Garbini

Historie výtvarného umění na území Předního východu od 7. tisíciletí do 5. st. př. n. l. je zasazena do širších kulturních souvislostí tehdejších civilizací. Čelný italský odborník pojednává zvlášť o Mezopotámii, o okraj... více


Ilustrované dějiny světa I.: Pravěk a nejstarší civilizace 80% Ilustrované dějiny světa I.: Pravěk a nejstarší civilizace 1999, John Morris Roberts

Dějiny lidstva od pravěku až po nejstarší starověké státy v Mezopotámii, Egyptě a Předním východě. První díl souborných dějin, zachycuje vývoj země, vznik a vývoj člověka, archeologické nálezy dokumentující pravěké ději... více


Společnost a kultura starověké Mezopotámie 100% Společnost a kultura starověké Mezopotámie 1963, Josef Klíma

Na podkladě především klínopisných pramenů sumersko-akkadských, archeologického bádání, všestranné literatury, sleduje autor v hlavních rysech vývoj hospodářskospolečenských vztahů a kulturních projevů ve starověké Mezop... více


Vraždy u Eufratu 30% Vraždy u Eufratu 2009, Marek Osoblaha

Dvě detektivní povídky, jejichž děj se odehrává ve starověké Babylónii. více


Babylónie 100% Babylónie 2006, Lukáš Pecha

Kniha je věnována dějinám a kultuře jedné z nejpozoruhodnějších světových civilizací, která se rozvíjela ve starověké Mezopotámii - jako dědička Sumeru - od počátku 2. tisíciletí před Kr. až po její pád. Ten definitivně ... více


Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie 70% Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie 1999, Jeremy Black

Ilustrovaný slovník nabízí pohled do života dávné říše a seznamuje čtenáře s jejími božstvy, démony, ale i magií a mýty. více


Nitokris 70% Nitokris 1925, Heinrich Vollrat Schumacher

Nitokris - Kněžka stařina - román z posledních dnů města Ninive. Na základě nových archeologických objevů chtěl Schumacher napsat první román babylonský, jednající o zápase mezi oběma giganty - Babylonem a Ninive. Dříve ... více


Nebukadnezar 80% Nebukadnezar 1926, Heinz Welten

Babylonský král Nebukadnezar Král králů Vydal J.R.Vilímek v edici Život a láska slavných mužů a žen více


Rival krále Babylonu 20% Rival krále Babylonu 2015, Marek Osoblaha

Kniha obsahuje dvě detektivní povídky. Jsou to Ištarummin pláč a Smrt v bít-kárim. více