Dušan Hirjak životopis

slovenská

Životopis

prim. MUDr. Dušan Hirjak, PhD. (* 2.5.1957 v Bratislave). Stomatochirurg, Prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB.

Vzdelanie a kvalifikácia
• 1976 gymnázium J. Hronca, Bratislava, maturita
• 1981 ukončenie LF UK, odbor stomatológia
• 1985 1. atestácia zo stomatológie
• 1991 nadstavbová atestácia zo stomatochirurgie
• 2003 PhD. na tému Artroskopia temporomandibulárneho kĺbu
• 2011 Doc. – habilitácia na tému Chirurgická liečba čeľustno-ortopedických anomálií

Profesijné zameranie
- ústna, čeľustná a tvárová chirurgia

Zamestnanie a odborná činnosť
• od 1981 II. stomatologická klinika LF UK, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB
• 2005 - 2009 zástupca prednostu Kliniky
• od 2009 prednosta Kliniky (zdroj životopisu: https://www.unb.sk/doc-mudr-dusan-hirjak-phd/)

Ocenění