Dušan Buchvald životopis

slovenská

Životopis

Doc. MUDr. Dušan Buchvald PhD.
V současnosti zastáva funkci prezidenta Slovenskej
dermatologickej spoločnosti. Je členom Európskej
akadémie dermatovenerologie (EADY).

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.