David Jirsa životopis

česká, 1989

Životopis

David Jirsa je učitel češtiny a šéfredaktor literární revue Aluze. Na Palackého univerzitě v Olomouci vystudoval českou filologii a žurnalistiku, v německé Jeně studoval slavistiku, anglistiku a komparativní literaturu. Po návratu do Olomouce získal doktorát v oboru teorie literatury za disertační práci zabývající se kategorizací syntetické a analytické avantgardy. Publikoval řadu překladů, odborných textů, studií a edic. (zdroj životopisu: napotitku.cz)

Ocenění