Daniela Tinková

česká, 1973

Nahrávám...

Životopis

Narozena 18. listopadu 1973 ve Znojmě.

1981–87 ZŠ Fr. Plamínkové v Praze 7 s rozšířenou výukou cizích jazyku (Rj, Aj, Nj). V roce 1991 maturita na gymnáziu Arabská 14, Praha 6, specializace Živé jazyky-angličtina. 1994–1995 studium na Filosofické fakultě UK, obory historie – románská filologie.

1994–1995 studijní pobyt na na Ústavu dějin Francouzské revoluce a napoleonských studií na univerzite Paříž I – Panthéon-Sorbonne (stipendium francouzské vlády).

1996 státní závěrečné zkoušky na Ústavu světových dějin a na Ústavu románských studií; diplomová práce „Dobrovolná smrt a elita Francouzské revoluce“.

1996–1997 odborná pracovnice v Historickém ústavu AVČR.

1997–1998 stipendium francouzské vlády na studijní pobyt na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, seminář historické antropologie – v červnu 1998 zde obhájila diplom D.E.A (Diplôme d’études approfondies) prací „Blaspheme, sacrilege et suicide au temps du « désenchantement du monde » (Rouhačství, svatokrádež a sebevražda v čase „odkouzlování světa“).

1998–2002 interní doktorandka na Ústavu světových dějin FFUK (prof.M. Hroch) a na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS; prof. A. Burguiere) v rámci doktorandského projektu pod dvojím vedením ‚en cotutelle‘ spojený se stipendijním pobytem ve Francii a přípravou doktorské disertace s názvem „Le Péché, le crime, la folie? – Déicide, suicide et infanticide; Le concept du „crime“ et le proces de décriminalisation a l’époque des Lumieres et de la Révolution en France et dans la monarchie des Habsbourg, étude comparée » (Hřích, zločin, šílenství: svatokrádež, sebevražda, infanticida; transformace pojetí „zločinu“ a proces dekriminalizace ve Francii a Habsburské monarchii v období osvícenství a Revoluce, komparativní studie“) – disertace obhájena v červnu 2002 v Paříži na EHESS s výsledkem tres honorable avec félicitations.

Letní semestr 2001 – pobyt v rámci výměnného programu Erasmus na Istituto Universitario Europeo ve Fiesole u Florencii.

Od září 2001: asistentka na Fakultě humanitních studií UK (Centrum vývoje osobnosti a etnicity, spolupráce s historickým modulem i připravovaným magisterským oborem historická antropologie na FHS).

Od května 2002: zaměstnána na částečný úvazek pri Centru pro dějiny vědy USDAVCR v sekci přírodních věd.

Zaměření:

sociální a kulturní dejiny novoveké Evropy (17.–20. století); dějiny a kultura Francie, Itálie a Habsburské monarchie; problémy revolucí, sekularizace, sociální disciplinace; právo, justice, normy; sociální (a zdravotní) kontrola a péce, „dejiny tela“, dejiny medicíny; žena, rodina, životní cykly a gender problematika; epistemologie, metodologie, historiografie a dějiny sociálních věd, literatury a výtvarného umení, vědy o cloveku s ohledem na lékarské obory (plus psychologie a psychiatrie)

Aktivní účast na konferencích a prednáškách

– účast na česko-slovensko-francouzských kolokviích k dějinám 19. a 20. století (Praha 1996, Paríž 1998), úcast na mezinárodní konferenci Mises en scene de l’histoire en Europe médiane; Institut National de Langues Orientales ; Paríž, leden 2000 a na česko-rakouském workshopu Mensch-Struktur-Handlung v Českém Krumlove, duben 2000; Meeting the Other v Praze; zárí 2002

– Příspevek k otázce proměny, medikalizace a etatizace porodnictví a ženského lékařství na přelomu 18. a 19. století, Workshop „Medicína a zmena“ porádaný Centrem pro dějiny vedy pri Ústavu soudobých dejin AVCR a Univerzitou Linkoeping (Švédsko), AVCR 27. 5. 2002

– Sinner, Criminal, or Lunatic? Transformation of the concept of „crime“ and „criminal“ in the Process of Modernization (17th – 19 centuries), mezinárodní workshop „Meeting the Other“, Praha, Univerzita Karlova-Europaeum, 12.–15. zárí 2002

– Proměna vztahu k sebevraždě jako model proměny mentalit mezi 17. a 19. stoletím, Workshop k dějinám mentalit, pořádaný Centrem pro dejiny vedy pri Ústavu soudobých dějin AVCR 30. 10. 2002

– L´infanticide entre crime diabolique, crime de désespoir et crime d´aliénation, prednáška pri doktorandském seminári pri katedre novovekých dejin na Univerzite Paris XIII, 11. 12. 2002

- La question de l´infanticide, Mezinárodní konference Gender and History porádaná International Association for History of Crime and Criminality, Paríž, Maison des Sciences de l´Homme, 6.–7. 6. 2003

Pedagogické a organizacní aktivity v rámci pusobení na UK:

Výuka na FFUK 1998–2002: Výběrová přednáška Od Francouzské revoluce k Napoleonovi - zlom nebo kontinuita?; Cvičení k metodologii a historiografii (s P. Kolárem); Gender a rodina v historii; Úvod do historické antropologie (s J. Horským); Kriminalita a represivní politika v 17.-19. století

Výuka na FHS UK 2001-2003 : Úvod do studia dejepisu, Metodologie historické vedy a historiografie a Úvod do historické antropologie-Historicko-antropologický seminár (obojí spolu s J. Horským), Gender a historie, Formování moderní právní kultury-nenormalita a odlišnost mezi kriminalizací a medikalizací, Dejiny ved o cloveku

- koordinace cesko-francouzského Pražského spolecenskovedního semináre (Atelier en sciences sociales) ve spolupráci mezi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paríži, CEFRES v Praze a FHS UK

Jazykové znalosti:
aktivní: francouzština, anglictina, ruština, italština, slovenština
pasivní: nemcina, španelština, latina, polština

Jiné aktivity:

1992-1996 nedokoncené studium na Konzervatori J. Ježka, pak na Filmové akademii múzických umení, obory scénáristika a dramaturgie

1979–1999 kursy kreslení a malby (LŠU Šimáckova, Praha 7, Štítného, Praha 3)

1987-2002 zpšv v pšvec. sborech v Praze a Paríži

– soukromá výuka jazyku (Aj, Frj) a kreslení, preklady

Zájmy: Malba a grafika, zpěv, klavír, kytara, psaní

Zdroj životopisu: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905