Daniel Soukup

česká, 1976 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Daniel Soukup (nar. 1976) vystudoval anglistiku a germanistiku na Filozofické fakultě UK, specializuje se na českou literaturu 19. století. Na pražské Literární akademii (Soukromé VŠ Josefa Škvoreckého) vyučuje angloamerickou a českou literaturu a spolurediguje revui Rukopis. Stál u zrodu Evropské sítě programů tvůrčího psaní (ENCWP). Podílel se na překladových antologiích staroanglické (Duch můj byl živ, 1999) a irské (Vzdálené tóny naděje, 2000) poezie, připravuje knižní výbor z díla amerického básníka Wallace Stevense. Doma i v zahraničí uveřejnil řadu literárněvědných studií. Poezii publikoval v časopisech (Souvislosti, Babylon, Tvar, Listy), sbornících a soukromých tiscích; Výhled do skály je jeho první knižní sbírkou. Za svou literární tvorbu získal několik ocenění (např. Literární cenu Vladimíra Vokolka v letech 1998 a 2001). Žije v Praze se ženou a dvěma dětmi.

Zdroj životopisu: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938